“ Ieder kind heeft een gave, ze laten hun gift echter op verschillende tijden en manieren zien. ”

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden Eurolaminaat: voor Laminaat, Hout & PVC

  • Inschrijfkosten van € 10,- per leerling
  • De leerling dient minimaal het aantal afgesproken lessen per maand te volgen.
  • Indien een leerling de les mist mag hij/ zij dit op een andere dag inhalen binnen dezelfde maand.
  • Lespakketten mogen maandelijks gewijzigd worden.
  • Opzegtermijn 1 kalendermaand van te voren, per 1ste van de maand, schriftelijk bevestigen via info@high-score.nl.

Aanwezigheid:

De leerling dient minimaal het aantal afgesproken lessen per maand te volgen. Bij afwezigheid dient de leerling afgemeld te worden. Afmelding kan zowel telefonisch als via de mail: info@high-score.nl. Leerling mag in overleg de gemiste les op een andere dag inhalen.

Inhaallessen:

Indien de leerling minder lessen volgt dan in lespakket staat aangegeven zal er géén vermindering in maandelijkse kosten plaatsvinden, de niet gevolgde lessen mogen binnen vier weken ingehaald worden. Wanneer de leerling hier geen gehoor aan geeft, gaan de lessen verloren. Bij extra lessen betaalt u het tarief zoals beschreven staat in het gekozen lespakket.

Wijzigingen lespakket:

Lespakketten mogen maandelijks gewijzigd worden. De wijzigingen zullen per 1e dag van de nieuwe maand ingaan. In de maanden juli en augustus bieden wij speciale “Zomerschool” lespakketten aan.

Is een leerling 4 weken achtereenvolgens niet aanwezig zonder tegenbericht, dan zal hij/zij automatisch van het rooster afgehaald worden. De betalingsverplichting van de gemiste lessen zullen echter blijven bestaan en dienen voldaan te worden.

Opzegtermijn:

U gaat een contract aan voor onbepaalde tijd. U bepaalt zelf hoelang uw kind in begeleiding blijft. Uw opzegtermijn is één volledig kalendermaand ingaande per 1e dag van de nieuwe maand.

Betaling:

Betaling geschiedt achteraf. Indien uw voorkeur naar vooruitbetaling gaat is dit tevens mogelijk. Tarieven van de lesblokken zijn geldig vanaf de 1e tot de laatste dag van de maand. Bij inschrijving terwijl de maand al gestart is hanteren wij de prijzen die wij per lesblok hebben afgesproken.

Betalingstermijn na ontvangst van de rekening is 8 dagen. U kunt de factuur contant betalen of overmaken op ons rekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Indien wij de betaling niet tijdig ontvangen, besteden wij de facturatie uit aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.

© 2024 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl