“ Het meest oprechte compliment dat we kunnen schenken is aandacht. ”

Intensieve Cursussen

Voor leerlingen vanaf groep 3 bieden wij twee intensieve cursussen aan.

De intensieve rekencursus en de cursus begrijpend lezen.

Tijdens de cursus zoeken wij uit waardoor het kind moeite heeft met een bepaald vak en werken wij hieraan. Hierbij is het belangrijk dat het kind ook zelfvertrouwen meekrijgt en leert dat hij/zij ook successen kan behalen.

Tijdens de cursussen bouwen wij het niveau op tot het niveau waar het kind daadwerkelijk hoort te zijn op school. Wij helpen het kind op een zeer intensieve manier waarbij hij/ zij duidelijk uitleg krijgt en alles stap voor stap wordt behandeld.

Wij leggen de focus op zowel emotionele als educatieve groei. Het kind wordt hierdoor zekerder van zichzelf en krijgt meer plezier in dit vak. Ook leren wij de kinderen zelfstandiger te functioneren door de vaardigheden die wij hen meegeven zodat zij dit ook in de klas kunnen laten zien.

Tijdens rekenen gaan wij aan de gang met:

  • Automatiseren: automatiseren van plus-, min-, keer- en deelsommen uitvoeren met gehele getallen, kommagetallen en breuken.
  • Inzicht krijgen in het oplossen van redactiesommen.
  • Onder de knie krijgen van procenten, het metrieke stelsel, verhoudingstabellen etc.
  • Aanleren van ezelsbruggetjes als houvast voor het uitreken van ingewikkelde sommen.
How to Develop Good Study Habits from an Early Age?

Tijdens begrijpend lezen gaan we aan de gang met:

Wanneer een kind goed is in begrijpend lezen, snapt hij of zij ook beter de oefeningen tijdens bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis en worden verhaalsommen makkelijker. Veel lezen is dus belangrijk. Daarnaast zijn er technieken waarmee je kunt oefenen met leesbegrip en waarmee je de woordenschat vergroot. 

  • Oefenen met verschillende tekstsoorten
  • Aanleren van vaardigheden hoe je teksten beter kunt begrijpen
  • Opbouwen van het leesniveau, ook door te oefenen met technisch lezen
  • Werken aan je leesplezier
Little girl studying - JUMP PARTY USA

Voor de intensieve cursussen hanteren wij de volgende prijzen:

INTENSIEVE CURSUS REKENENINTENSIEVE CURSUS BEGRIJPEND LEZENCOMBI INTENSIEVE CURSUSREKENEN EN BEGRIJPEND LEZEN
1 x per week1 x per week2 x per week
4 lesblokken van 1,5 uur4 lesblokken van 1,5 uur8 lesblokken van 1,5 uur
€ 150,- per maand€ 150,- per maand€ 250,- per maand
Extra blok € 37,50Extra blok € 37,50Extra blok € 37,50
  Voordeel € 50,- per maand

© 2024 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl