“ A teacher expecting a pupil to succeed is what makes the difference. ”

Basisonderwijs

basisonderwijsAanbod onderwijshulp aan leerlingen uit het basisonderwijs groep 2 t/m 8:

 • Hulp bij leren lezen, schrijven en rekenen
 • Hulp bij begrijpend en technisch lezen
 • Hulp bij (beter) leren schrijven, ontwikkeling fijne motoriek
 • Hulp bij taalonderdelen: spelling, grammatica, woordenschat
 • Hulp bij rekenen, verhaalsommen etc
 • Hulp bij het aanleren van schoolse vaardigheden zoals
  concentratie, motivatie, tegengaan van faalangst etc.
 • Hulp bij studievaardigheden en wereldoriëntatie

Tevens

 • Hulp bij voorbereiding van de citotoetsen van alle leerjaren, zowel de Midden als Eindtoetsen.
 • Hulp bij hervinden schoolplezier door middel van het opdoen van succeservaringen!

Vanaf groep 2 kunt u uw kind aanmelden bij High Score. Wij begeleiden leerlingen van alle leerjaren.
High Score richt zich voornamelijk op de onderdelen begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen.
Deze 4 onderdelen zijn de belangrijkste onderdelen waar leerlingen tegenaan lopen en hulp bij nodig hebben.

Bij High Score worden leerlingen zodanig begeleid dat zij de achterstanden/moeilijkheden weg kunnen werken.
Door middel van extra begeleiding en het gezamenlijk maken van oefeningen/opdrachten proberen wij deze onderdelen te verbeteren.

Bij High Score concentreren wij ons op onderdelen, die tijdens de CITO en LOVS toetsen, getoetst worden en waar leerlingen op beoordeeld worden.
Wij werken volgens dezelfde methode als de scholen en houden ons aan het curriculum van de verschillende groepen.
De lessen die door High Score verzorgd worden kunt u zien als een verlengde van een schooldag waarbij leerlingen gericht en intensief aandacht krijgen.

© 2024 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl