“ Het meest oprechte compliment dat we kunnen schenken is aandacht. ”

Aandachtsgebieden taal en rekenen

Aandachtsgebieden Taal en Rekenen basisschool ter voorbereiding Entree en Cito-toets:
Uit de praktijk blijkt dat veel leerlingen van de basisschool voornamelijk moeite hebben met de onderdelen Nederlands en Rekenen. Zij hebben moeite met schrijven, moeite met spelling & grammatica en schieten tekort op het gebied van woordenschat. De leerlingen snappen niet wat zij lezen (begrijpend lezen) waardoor zij de vragen niet juist kunnen beantwoorden.

Ook onderdeel Rekenen, welke een zeer belangrijk onderdeel van de toetsen is, verloopt niet zonder problemen. De leerlingen lopen achter op het gebied van een aantal basisvaardigheden zoals optellen & aftrekken, hoofdrekenen, tafeltjes, delen, vermenigvuldigen etc. Omdat dit gecombineerd gaat met begrijpend lezen (verhaalsommen) lukt het de leerlingen niet een correct antwoord te geven op de gestelde vragen.

Bij High Score worden leerlingen zodanig begeleid dat zij de achterstanden weg kunnen werken. Door middel van extra begeleiding en het gezamenlijk maken van oefeningen/opdrachten proberen wij deze onderdelen te verbeteren.

Bij High Score concentreren wij ons op de onderdelen, die tijdens de CITO en LOVS toetsen, getoetst worden en waar leerlingen op beoordeeld worden.

© 2024 High Score Onderwijshulp | Algemene voorwaarden
Website developed by: www.designendrukwerk.nl